Bestil hverdage inden kl. 14:00 for dag-til-dag levering

Indtast søgeord for at søge...

Søger...

Øv! Der var ingen produkter, der matchede din søgning.

  1. Forside

Sikkerhedsinfo powermagneter

Husk at læse vores informationer omkring sikker håndtering af powermagneter (neodymium magneter), før du køber magneter og tager dem i brug.

Vær opmærksom på, at magneter ikke er legetøj, og de stærke magneter må ikke håndteres af børn.

Fare for skader

Magneterne har en meget kraftig tiltrækningskraft. Uforsigtig brug kan give blå mærker på huden eller kvæstelser på fingrene. Magneterne kan splintre ved kraftigt stød og kollision..

Fare for slugning

Magneter er ikke legetøj. Skal opbevares utilgængelige for børn og dyr. Hvis man sluger magneter, kan magneterne sætte sig fast i luftvejene eller andre steder i kroppen og forårsage store komplikationer. I tilfælde af slugning: søg straks læge.

Fare for elektrisk stød

Magneter er lavet af metal og kan lede elektricitet. Magneterne må ikke komme i kontakt med strøm, herunder stikkontakter, da de kan give elektrisk stød.

Pacemakere

Magneterne kan have påvirkning på pacemaker og implanterede hjertedefibrillatorer. En pacemaker kan i værste fald skifte til test-forløb og forårsage kvalme og sygdom. En hjertedefibrillator kan stoppe med at virke. Hvis du bruger disse apparater, skal du holde dig I en tilstrækkelig afstand til magneterne. Advar ligeledes andre, der bruger disse apparater, om ikke at komme for tæt på magneterne.

Overbelastning

Brug kun magneterne med den belastning, som er oplyst under hver produktbeskrivelse på www.magnetz.dk. Overbelastning af magneterne kan få magneterne til at løsne sig fra den magnetiske overflade, som de hang på. Faldende genstande kan føre til alvorlige kvæstelser. 

OBS! Den angivne belastning, som er oplyst under hvert produktblad på www.magnetz.dk, gælder kun ved korrekt brug af magneterne. Brug ikke magneterne på steder, hvor folk kan pådrages skader i tilfælde af svigtende magnetkraft el.lign.

Fare for splinter

Kolliderende magneter kan revne og forårsage splinter, som kan blive slynget flere meter væk og forårsage skader på øjne og kroppen. Undgå sammenstød af magneter, brug sikkerhedsbriller ved håndtering af større magneter, og sørg for at folk i nærheden også er beskyttet eller holder behørig afstand. 

Stærkt magnetfelt

Magneterne har et vidtrækkende, kraftigt magnetfelt. De kan beskadige TV, computere, harddiske, kreditkort/medlemskort/benzinkort, mekaniske ure, høreapparater, højtalere o.lign. ved direkte eller tæt kontant. Undgå derfor kontakt med disse effekter/apparater.

Nikkelallergi

Mange af powermagneter har belægninger, som indeholder nikkel, såkaldt ”fornikling”. Det fremgår af varebeskrivelsen under hvert varekort. Nogle mennesker har en allergisk reaktion, når de kommer i kontakt med nikkel. Nikkelallergi kan opstå/udvikle sig ved konstant kontakt med forniklede genstande. Undgå derfor vedvarende hudkontakt med nikkel-belagte magneter. Undgå direkte kontakt med magneterne, hvis du allerede har nikkelallergi.

Indendørs brug af magneter

Brug kun magneterne i tørvejr indendøre eller beskyt dem på behørig vis mod miljømæssig påvirkning, og undgå skader på belægningen. Fjern ikke belægningen på magneterne, da ubehandlede magneter oxidere hurtigt og opløses. De fleste powermagneter har en nikkel-kobber-nikkel belægning for at beskytte dem mod utilsigtet nedbrydning (korrosion). Belægningen giver en vis beskyttelse mod korrosion, men belægningen er ikke robust nok til konstant udendørs brug.

Temperatur-påvirkning

Powermagneter kan kun modstå en begrænset maksimaltemperatur. De fleste af vores magneter mister en del af deres magnetiske kraft permanent ved en temperatur på 80°C. Brug derfor ikke magneterne på steder, hvor de er udsat for ekstrem varme. Og hvis du bruger et klæbemiddel på magneterne (lim o.lign.), bør du ikke hærde med varm luft. 

Påvirkning på mennesker

Man har på nuværende tidspunkt med den viden, man har om magneter, ikke fundet en målbar positiv eller negativ indflydelse på mennesker. Det er usandsynligt, at permanente magneter udgør en sundhedsmæssig risiko, men det kan ikke udelukkes helt. Så for din egen sikkerheds skyld bør du undgå konstant kontakt med magneter.

Kollision af magneter

De fleste powermagneter har en tynd nikkel/kobber/nikkel-belægning for at beskytte dem mod naturligt slid. Denne belægning kan splintre eller revne på grund af kollision (sammenstød) eller stort pres. Dette gør magneterne sårbare over for miljømæssige påvirkninger som fugt, og de kan oxidere. Separer magneterne med et stykke pap el.lign. ved opbevaring af magneterne. De store powermagneter har medfølgende plastic-separatorer, som kan genbruges til opbevaringsformål. Undgå kollisioner af magneter samt gentagende mekanisk eksponering (f.eks. slag). 

Fare ved bearbejdning

Ved bearbejdning af magneter så som boring, vil borestøv let kunne antændes.

Hold dig væk fra bearbejdning af magneterne eller anvend special-værktøjer og tilstrækkeligt kølevand.

Mekanisk behandling

Magneter er skrøbelige og varme-følsomme, og de oxiderer nemt. Undgå derfor brug af forkert værktøj, hvis du skal bore eller save i en magnet, da magneten kan gå i stykker. Stigende temperaturer kan de-magnetisere magneten. Magneten vil oxidere og smuldrede på grund af beskadiget belægning. Undgå derfor bearbejdning af magneter, hvis du ikke har de nødvendige maskiner og/eller den nødvendige erfaring. Sørg hellere for at købe magneterne i den rigtige størrelse i stedet for at skulle ændre på deres form eller størrelse efterfølgende.

Flytransport

Magnetiske felter fra forkert pakkede magneter vil kunne påvirke flynavigationsenheder. I værste fald kan dette føre til en ulykke. Fragt af magneterne med lufttransport skal derfor ske i emballage med tilstrækkelig magnetisk afskærmning. Der henvises til de respektive regulativer – kontakt flyselskabet før afsendelse.

Anden transport

Magnetiske felter fra forkert pakkede magneter vil kunne påvirke og forårsage forstyrrelser i sortering maskiner samt skade skrøbelige varer i andre pakker. Fragt af magneterne skal derfor ske i emballage med tilstrækkelig magnetisk afskærmning. Brug f.eks. en stor kasse og placer magneterne i midten omgivet af masser af pakkefyld. Arranger magneterne i pakken på en måde, så de magnetiske felter neutralisere hinanden. Der er strengere regler for luftfragt: Se under ”flytransport”.

*****

KONTAKT OS GERNE, HVIS DU HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL MAGNETERNE, HERUNDER BRUG OG HOLDBARHED!.